Kurslitteratur/Referenser
Sammanställd av Dr Mic McMullen

Rekommenderad Kurslitteratur

Naturens Lškande Kraft kan beställas på:
www.halsopreparat
.se
www.micmcmullen.se
eller ladda ner/skriva ut